Regenboog diversiteit & inclusie adviesgroep

Vacature | Leden
Regenboog diversiteit & inclusie adviesgroep van Roze Woensdag én Rainbow Collective.

Lijkt het je leuk om met jouw kennis en kritische blik je steentje bijdragen aan een van de móóiste pride-events van Nederland: Roze Woensdag, het Rainbow Collective en misschien aan wel meer culturele instellingen en initiatieven? Ben je een idealistische realist die graag meedenkt over het zo inclusief mogelijk maken van deze evenementen? Word lid van de Regenboog diversiteit & inclusie adviesgroep!

Roze Woensdag is een van de drukstbezochte LHBTI+ events van Nederland en vindt jaarlijks plaats op de woensdag van de Vierdaagse(feesten) in Nijmegen. Stichting Rainbow Collective is een nieuwe stichting die in mei het eerste Rainbow Collective Festival organiseert, maar ook door het jaar heen cultuur en LHBTI+ verbindt in betekenisvolle projecten.

Beide stichtingen hebben de ambitie nog inclusiever te worden en diverser te programmeren. Om dit doel te bereiken wordt een Regenboog diversiteit & inclusie adviesgroep opgericht. Deze groep voorziet het Rainbow Collective Festival en van Roze Woensdag van advies, onder andere over programmering. De groep weerspiegelt de LHBTI+ beweging in al haar diversiteit, met ouderen, jongeren, mensen met een beperking, mensen met een bi-culturele achtergrond, bondgenoten, open minded personen en ga zo maar door.
De adviesraad wordt bemenst door mensen die ambitieus én pragmatisch zijn, idealistisch én realistisch. We werken toe naar een stip op de horizon, maar kijken ook welke stappen er daarvoor nodig zijn. De adviezen zijn dus constructief: we adviseren over hóe het inclusiever kan.

Wat ga je doen?
– In de eerste fase bepaal je samen met de andere leden de precieze doelen en opzet van de adviesgroep.
– Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, hebt daarbij oog voor eventuele blinde vlekken binnen de organisaties en denkt mee over de mogelijkheden diversiteit tot programmaonderdelen te ontwikkelen.
– Waar nodig denk je daarbij strategisch na en stel je samen met de andere leden prioriteiten.

Wat vragen wij van je?
– Je bent op de hoogte van de grote diversiteit binnen de LHBTI+ gemeenschap en volgt de actualiteiten.
– Je bent een activist en ook een realist.
– Je kunt goed samenwerken en bent zelf-reflectief.
– In aanloop naar Roze Woensdag (periode januari t/m juli) ben je minimaal vijf á zes uur per maand beschikbaar om je steentje bij te dragen.
Daarnaast ben je aanwezig op Rainbow Collective Festival.
– Je verbindt je voor minimaal een periode van twee jaar aan de raad.

Wat krijg je ervoor terug?
Stichting Roze Woensdag is afhankelijk van vrijwilligers, giften, subsidies en donaties. De budgetten zijn beperkt.
Daarom krijg je:
– Een uitdagende vrijwilligersfunctie, en met veel ruimte voor eigen ideeën en creativiteit.
– Een mooie vermelding op je cv.
– Een enorm netwerk: je hebt veel contact met andere LHBTI+ belangenbehartigers in de regio Nijmegen en daarbuiten.
– Een lunch of diner tijdens Roze Woensdag en het Rainbow Collective Festival, en een gezellige vrijwilligers bijeenkomst in de aanloop naar
Roze Woensdag.
– Een gratis lidmaatschap van Vrienden van Roze Woensdag en gratis toegang tot programmaonderdelen van het Rainbow Collective Festival.
Nieuwsgierig geworden? Meld je aan via info@rainbowcollective.nl.

Deze adviesgroep is een nieuw initiatief. Deze groep wordt opgericht om Roze Woensdag en Rainbow Collective te adviseren, en staat dus los van de beleidsadviserende Regenboograad van gemeente Nijmegen.